977213505 | 617458906     info@fredsiren.com

Solucions acústiques

Solucions acústiquesConscients que els equips de refrigeració i climatització són sovint font de soroll i vibracions, oferim solucions acústiques, per evitar molèsties tant a nivell intern com a tercers i complir amb els reglaments tècnics i normatives municipals.

  • Apantallats acústics.
  • Quarts tècnics.
  • Silenciadors d’aportació i descàrrega d’aire.